Świat Sadzonek » O self care

Wiedza - to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.

Ambrose Gwinnet Bierce
Spis treści