Świat Sadzonek » O zdrowiu

Wiedza - to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.

Ambrose Gwinnet Bierce